ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิธิศ ภู่ชัย ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และอาจารย์บังอร ศรีเนตรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต 6 นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายพร้อมขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิธิศ ภู่ชัย ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และอาจารย์บังอร ศรีเนตรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต 6 นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายพร้อมขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.