ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.