ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.