ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์เศวต ศรีศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์เศวต ศรีศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.