ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น นางสาวศุภวรรณ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น นางสาวศุภวรรณ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.