ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.