ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ คณะสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ คณะสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ คณะสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.