ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑
โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.