ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๓ (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด) > 26.9.65.15

26.9.65.15


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.