ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ
นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.