ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๐๐ น. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 9

9


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.