ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น.
นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.