ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๓๐ น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด ๑๐๑ โดยมี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 10

10


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.