ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๐ น. คณะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง) ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 3

3


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.