ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น. นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น. นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น.

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.