ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑
โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.