ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมัย ฮมแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 388043

388043


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.