ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ ภาค๙ (ธรรมยุต) เข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ ภาค๙ (ธรรมยุต) เข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

คณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ ภาค๙ (ธรรมยุต)

เข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

 


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.