ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๑๕ น. นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง (ชสป.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๑๕ น. นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง (ชสป.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๑๕ น.

นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง (ชสป.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

 


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.