ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๕๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๕๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๕๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.