ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 168938

168938


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.