ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 36607_0

36607_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.