ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น

ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑.

 


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.