ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คุณทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายกสโมสรโรตารีสวนหลวงพร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 38961_0

38961_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.