ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๖-๗ ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๖-๗ ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๖-๗ ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.