ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านงานพัสดุและการตกแต่งภายใน และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านงานพัสดุและการตกแต่งภายใน และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านงานพัสดุและการตกแต่งภายใน และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.