ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและชมรมสาธารณสุขอำเภอภาคอีสาน เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและชมรมสาธารณสุขอำเภอภาคอีสาน เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและชมรมสาธารณสุขอำเภอภาคอีสาน เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.