ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > S__73777225_0

S__73777225_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.