ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑
โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.