ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมธ์ให้การต้อนรับ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมีทีมประชาสัมธ์ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.