ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์  พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.